Thai Visa & Marry

รับปรึกษาวีซ่าเกาหลีใต้และคดีความทั้งในไทยและเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรส, ฟ้องหย่า ,ต่อวีซ่าทุกชนิด, บุตรบุญธรรม,วีซ่าธุรกิจในเกาหลีใต้ D8, วีซ่าเรียนมหาวิทยาลัยD2 ,เรียนภาษาD4, วีซ่าแต่งงานF6, วีซ่าติดตาม, ช่วยตามเรื่องเงินประกันอุบัติเหตุในกรณีทำงาน(ซานแจ) ตามเงินที่ไม่ได้รับ คดีท้องกับคนเกาหลีแล้วผู้ชายหนี คดีอาชญากรรมต่างๆ ในเกาหลีใต้ กับทีมทนายความมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15 ปี แล้วคุณจะรู้จักกฎหมายเกาหลีมากขึ้น

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามครอบครัว

วีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส

ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถานทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (แฟน เพื่อน ครอบครัว) Tourist – Visitor Visa

วีซ่า แบบชั่วคราว (Non-Immigrant / Temporary Visit)
การขอวีซ่าประเภท วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

วีซ่านักเรียน – ทำงาน

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ โอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน

ติดต่อเรา

ส่งข้อความ